กระดานถาม-ตอบ
กระดานถามตอบ

กระดานถามตอบที่ 1

เรื่อง : สอบถามการแจ้งเบาะแส

รายละเอียด : (เมื่อกี้พิมพ์ไม่เสร็จ) ผมอยากทราบว่า ถ้าผมต้องการให้ PACC ตรวจสอบสัมปทานการเดินรถประจำทางของกรมขนส่งทางบก จะสามารถทำได้มั้ยครับ เพราะในปัจจุบันบริษัทไทยสมายด์ เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานการเดินรถเป็นจำนวนมาก เสมือนเป็นการผูกขาดไม่ให้ผู้โดยสารมีสิทธิเลือก บางเส้นทางก็โอนจากขสมก.มาให้บริษัทไทยสมาย และบริษัทนี้ได้แต่เส้นทางที่มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก เหมือนเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน และผูกขาดกิจการรถเมล์ ดูแล้วไม่น่าโปร่งใสครับ ขอบคุณครับ
วันที่สร้าง : 27 ก.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือติดต่อสอบถาม ขอคำแนะนำ/ปรึกษาได้ที่สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 2

เรื่อง : กรณีร้องการทุจริตปปชจะเก็บข้อมูลผู้ร้องเป็นความลับหรือไม่

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 14 ก.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อสอบถาม ขอคำแนะนำ/ปรึกษาได้ที่สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ช. 1205 ครับกระดานถามตอบที่ 3

เรื่อง : กรณีปปชเรียกสอบพยานเพิ่มเราเป็นผู้ร้องไม่สะดวกให้การทางโทรศัพท์ได้ไหมครับ

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 14 ก.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อสอบถาม ขอคำแนะนำ/ปรึกษาได้ที่สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ช. 1205 ครับกระดานถามตอบที่ 4

เรื่อง : ผลประโยชน์ทับซ้อน

รายละเอียด : กรณีนายกรับโอนย้ายปลัดคนใหม่ และมีผู้รับเหมาเป็นพี่ชายปลัดอบต.คนดังกล่าวถือเป็นผลประโยชน์ทับท้อนหรือไม่
วันที่สร้าง : 5 ก.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อสอบถาม ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หรือขอคำปรึกษาแนะนำได้ที่ สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 5

เรื่อง : การก่อาร้าง

รายละเอียด : มีโครงการก่อสร้างที่เป็นขนาดใหญ่ผู้บริหารชุดก่อนก่อสร้างไว้ต่อมาผู้บริหารชุดใหม่ปฏิเสธการตั้งงบสร้างต่อโดยแจ้งว่าไม่มีนโยบายทำงานต่อจากผู้บริหารคนเดิมเรื่องนี้มีทางชี้แนะไหมเนื่อจากประชาชนรอใช้ประโยชน์ขอบคุณคะ
วันที่สร้าง : 1 ก.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อสอบถาม ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หรือขอคำปรึกษาแนะนำได้ที่ สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 6

เรื่อง : การงดการตั้งงบก่อสร้างงานต่อ

รายละเอียด : ด้วยผู้บริหารชุดเดิมได้ก่อสร้างงานโครงสร้างไว้แต่เป็นงานขนาดใหญ่เลยวางโครงการไว้หลายปีต่อมาผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารงานแต่มิได้ตั้งงบประมาณสำหรับการก่อสร้างโครงการดังกล่าว การกระทำดังกล่าวผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือใครสืบเนื่องจากประชาชนสงสัยว่าทำไหมไม่มีการสร้างต่อ
วันที่สร้าง : 30 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อสอบถาม ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หรือขอคำปรึกษาแนะนำได้ที่ สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 7

เรื่อง : ข้อสอบการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : คำถามกับตัวเลือกในข้อสอบบางข้อดูคลุมเคลือ ไม่ชัดเจนครับ โดยเฉพาะเรื่องกฎมายอาญาว่าด้วยเรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเรื่องที่ถามลำดับ CPI ของไทย ช่วงปี 61-64 ที่ตัวเลือกบอกว่า ลำดับตำลงเรื่อยๆ กับ อันดับสูงขึ้นเรื่อยๆ นี่ต้องมองจากมุมไหน
วันที่สร้าง : 29 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : สำหรับคำถามที่ถามลำดับ CPI ของไทย ช่วงปี 61-64 ที่ตัวเลือกบอกว่า อันดับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดูจากผลคะแนนครับ หากคะแนนยิ่งน้อย อันดับก็จะยิ่งสูงขึ้น ประเทศนั้นจะมีการคอร์รัปชัน แต่หากคะแนนยิ่งมาก อันดับก็จะยิ่งน้อย ประเทศนั้นจะโปร่งใส ไม่มีการคอร์รัปชัน สำหรับข้อกฎหมายอาญา หากท่านสงสัยประเด็นคำถามใดโปรดติดต่อที่หมายเลข 0850705912 ขอบคุณครับกระดานถามตอบที่ 8

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ควรให้มีการสอบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ข้อสอบยากมากค่ะ
วันที่สร้าง : 28 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : สำหรับท่านที่ทำข้อสอบ หลักสูตร "เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต" ไม่ผ่าน สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขยายระยะเวลาและจำนวนครั้งในการทำข้อสอบเพิ่มเติมแล้ว และจะแจ้งให้ท่านเข้ามาสอบใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะจัดส่งรายละเอียดไปทาง E-mail ที่ท่านได้สมัครไว้ ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ขอบคุณครับกระดานถามตอบที่ 9

เรื่อง : หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ทำข้อสอบ post test หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ผ่านแล้วในครั้งที่ 4 พอกด close แล้วระบบไม่บันทึกข้อมูลการสอบผ่าน แต่มีการถ่ายรูปหลักฐานว่าสอบผ่านแล้ว จะทำอย่างไรได้บ้าง
วันที่สร้าง : 28 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 10

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ทำข้อสอบ post test หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ผ่านแล้วในครั้งที่ 4 พอกด close แล้วระบบไม่บันทึกข้อมูลการสอบผ่าน แต่มีการถ่ายรูปหลักฐานว่าสอบผ่านแล้ว จะทำอย่างไรได้บ้าง เพราะเมื่อสอบใหม่ข้อสอบก็เปลี่ยนและระบบบันทึกแต่ว่าไม่ผ่าน
วันที่สร้าง : 28 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 11

เรื่อง : การเรียนออนไลน์

รายละเอียด : เพื่่อเป็นหลักฐานการเข้าเรียนออนไลน์ และนำใบประกาศไปประกอบตัวชี้วัด จะขอสอบซ่อมได้ไหมค่ะ
วันที่สร้าง : 20 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 12

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ข้อสอบยากมากค่ะ ขอเสนอแนะให้ไม่จำกัดจำนวนการทำข้อสอบ 5 ครั้ง แล้วไม่ผ่าน หรือควรให้เข้าเรียนใหม่และเข้าทำแบบทดสอบใหม่ได้
วันที่สร้าง : 19 ก.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : สำหรับท่านที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (2) หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต และ (3) หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต กรณีที่ท่านสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 1 - 15 ก.ย. 65 สำนักงาน ป.ป.ท. จะแจ้งให้ท่านสามารถเข้ามาทำข้อสอบได้อีก หลักสูตรละ 2 ครั้ง ครับกระดานถามตอบที่ 13

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ถ้าสอบท้ายบทจำนวน5ครั้งแล้วไม่ผ่าน สามารถเข้าเรียนใหม่และเข้าทำแบบทดสอบใหม่ได้ไหม
วันที่สร้าง : 15 ก.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม "หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต" ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 14

เรื่อง : การทุจริตของบุคลากรของรัฐ

รายละเอียด : สวัสดีครับ ผมขอสอบถามหน่อยครับ ถ้าเราได้รับข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานว่า มีบุคคลในหน่วยงานราชการที่มีตำแหน่งสูง ให้เจ้าหน้าที่โอนเงินของหน่วยงานเข้าบัญชีของตน แล้วใช้เงินนั้นไปทำธุรกรรมที่ดินที่ต่างจังหวัด เราได้ข้อมูลมาแบบนี้ แต่เราไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดเขา ในส่วนนี้ถ้าเราไม่มีหลักฐาน ทางสำนักงาน ปปท.สามารถที่จะตรวจสอบทางการเงินเอาความผิดได้หรือไม่ครับ
วันที่สร้าง : 6 ก.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ในกรณีนี้ ท่านสามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน หรือขอคำแนะนำ/ปรึกษา ได้ที่สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 15

เรื่อง : ป.ป.ท. และ ศอตช.

รายละเอียด : ป.ป.ท. และ ศอตช. คือหน่วยงานเดียวกันหรือไม่ บทบาทอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง
วันที่สร้าง : 14 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : “ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ” หรือเรียกโดยย่อว่า “ศอตช.” ถูกจัดตั้งขึ้นภายในสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ทําหน้าที่เป็นองค์กรอํานวยการระดับชาติในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนและรวดเร็ว รวมทั้งเป็นกลไกในการตรวจสอบและกลั่นกรอง รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบของส่วนราชการกรณีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการอํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานที่เป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ ศอตช.กระดานถามตอบที่ 16

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ขอให้เปิดระบบให้ข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมได้ด้วย เนื่องจากในระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมไม่มีช่องให้เลือกข้อมูลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้
วันที่สร้าง : 9 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ให้เลือกข้อมูลหน่วยงาน เป็นกระทรวงมหาดไทย แล้วเลือกหน่วยงาน เป็น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อมาให้เลือกจังหวัดที่ตั้งของ หน่วยงานผู้สมัครครับ ซึ่งระบบจะไม่ได้เขียนว่า เป็น อบจ. หรือ อบต. ไหน เพียงแต่จะเก็บข้อมูลแค่ชื่อกระทรวง กรม และจังหวัดที่ผู้สมัครทำงานอยู่ครับกระดานถามตอบที่ 17

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ขอให้เปิดระบบให้ข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมได้ด้วย
วันที่สร้าง : 9 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต" ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670 ต่อ 1406-1407 ครับกระดานถามตอบที่ 18

เรื่อง : สำนักงาน ป.ป.ท.มีกี่สำนักกอง

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 1 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : 22 สำนัก/กอง 3 หน่วยงานขึ้นตรงกระดานถามตอบที่ 19

เรื่อง : อายุหน่วยงาน

รายละเอียด : สำนักงาน ป.ป.ท. ก่อตั้งมาแล้วกี่ปี
วันที่สร้าง : 1 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : 14 ปีกระดานถามตอบที่ 20

เรื่อง : ช่องทางการติดต่อ ป.ป.ท. ทำไงได้บ้างคะ

รายละเอียด : รบกวนขอช่องทางการติดต่อ
วันที่สร้าง : 26 พ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : สายด่วน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 21

เรื่อง : สำนักงาน ป.ป.ท. เกี่ยวกับอะไร

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 17 พ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ความเป็นมา 1. ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลมีภารกิจโดยตรงในการป้องกันปราบปรามการทุจริตของบุคลากรในภาคราชการ แต่รัฐบาลกลับขาดเครื่องมือโดยตรงที่จะแก้ไขปัญหานี้ แม้ ป.ป.ช. จะมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับและสามารถดำเนินการได้ดีในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากภารกิจหน้าที่ดังกล่าวทำให้ ป.ป.ช. มีเรื่องในความรับผิดชอบจำนวนมากเกินกำลังและขนาดขององค์กร ทั้งยังเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลมิได้รับผิดชอบ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2544 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ให้มีการจัดตั้งองค์การฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงยุติธรรมก็ได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 2. โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 250 (3) ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่เฉพาะไต่สวนและวินิจฉัยการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ำกว่าที่ร่วมกระทำความผิดกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว หรือกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือที่กระทำความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดำเนินการด้วย จึงส่งผลให้การกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการกองไม่อยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช. และยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ปรับปรุงร่างกฎหมายที่ได้เสนอตามข้อ 1.1 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และคณะรัฐมนตรีก็ได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบเป็นกฎหมาย 3. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 21 ก ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดโครงสร้างองค์กรฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อไปกระดานถามตอบที่ 22

เรื่อง : สำนักงาน ป.ป.ท. เกี่ยวกับอะไร

รายละเอียด : ภารกิจสำนักงาน
วันที่สร้าง : 17 ม.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ภารกิจสำนักงาน ป.ป.ท. ประกอบด้วย 3 ภารกิจหลัก 1. ด้านการปราบปราม 2. ด้านการป้องกัน 3. ด้านการป้องปราม